zondag 31 december 2017

Een achtergelaten kerstengel

Een dezer dagen stuurde iemand mij een verhaal van Heinrich, een achtergelaten kerstengel.
Dit verhaal raakte mij. Het is in het Duits, maar ook al had ik nog geen tijd om dit verhaal te vertalen wil ik hem hier toch delen:

Wij nemen ons zo weinig tijd voor verhalen. Dat is jammer. Ik hoop, dat u het nu wél doet, het kost maar een paar minuten, maar het is de moeite waard. 
Het is 'maar' een verhaal, en toch - zo is het met verhalen, in alle eenvoud wijzen ze op een diepere zin die zich ontvouwt daar, waar je het verhaal durft toe te laten.
In ieder geval, 'mijn' Heinrich staat nu op mijn bureau, en hij zal er blijven staan, om me telkens weer te herinneren: 'let it be' - durf te laten zijn wat er is - en 'let it go' - vertrouw het toe aan degene of datgene waarin je gelooft. 
Dit wens ik ons allen toe, in het komene Nieuwe Jaar 2018:

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.


Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

(D. Bonhoeffer)


Zo wens ik u allen van harte een GEZEGEND en GEZOND Nieuw Jaar 2018!

maandag 25 december 2017

Het gebeurt in alle stilte


In alle stilte
HET GEBEURT IN ALLE STILTE ...

Morgen vieren we kerstmis.
En het moet nu gezellig zijn, thuis. En knus. Geen spanningen, geen ruzies.
Na de hele drukte eindelijk rust en vrede!?
Deze week ging ik boodschappen doen in een van de grote supermarkten. Ik had maar een paar kleine dingen nodig. Bij het binnenkomen werd ik natuurlijk begroet door kerstmuziek.
Met “Stille nacht, heilige nacht …” op de achtergrond liep ik langs de overdadig gevulde regalen en bergen van zoetigheid en voedsel. En alles schreeuwde me toe: ‘Koop mij – en je hebt een fijn feest !Om mij heen kijkend zag ik mensen gehaast door de gangen lopen, hun karretjes soms boordevol. Maar de meeste gezichten gespannen, gehaast of vermoeid. Aan de kassa een kleine filevorming omdat er iets niet lukte. Ongeduldig fronsen en lichte ergernis bij de meeste wachtenden. Nadat ik betaald had, keek ik naar de tafel met een voedselpakket actie. De meeste dozen waren leeg, terwijl zoveel mensen met goedgevulde winkelwagens eraan voorbij liepen. Fijne feestdagen!
Advent - een tijd van verstilling, die ons uitnodigt om de natuur te volgen en je terug te trekken om ruimte te maken voor het nieuwe leven dat er komen gaat, maar we ontnemen ons de kans en doen juist het tegenovergestelde.
In plaats van ruimte en rust is het voor de meesten van ons een van de meest drukke tijden van het jaar.
Om stil te worden, moet ik blijven staan. Ik moet ophouden met rondrennen en jachten.
Stil heeft ook met ‘stillen’ te maken: zoals een moeder de honger van haar kind stilt.
Als ik me niet alleen met mijn verlangen naar materiële dingen bezig houd kom ik in contact met het diepere verlangen van mijn hart.
De stilte doet mij luisteren naar het lawaai in mijzelf. En ze leert me om doorheen het lawaai de zachte stem van mijn hart te beluisteren.
Dat waarnaar ik ten diepste verlang kan alleen in de stilte geboren worden.
”Terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen kwam uw alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel.” (W 18,14v).
Anselm Grün schrijft: Als ik zwijg, daal ik af in mijn eigen diepte en de weg daarheen leidt door de nacht van mijn duisternis, door de nacht van mijn angst en mijn eenzaamheid. Ik verlaat de koninklijke troon van waarop ik het leven dirigeer. Ik daal af tot de bodem van mijn ziel want alleen daar, waar het lawaai van de oppervlakte niet meer doordringt, kan God in mij mens worden.
Dit wens ik ons allen toe: dat er in alle overvloed ruimte mag blijven waar we stil kunnen worden en stil durven zijn en dichter bij het geheim van menswording komen.
Kerstmis: in alle eenvoud wordt een mens geboren. Dat wij deze mens als geschenk mogen ontvangen. Wij ontmoeten Hem in onze medemens, de beminde en onbeminde. Wij vinden hem in eenvoud en kwetsbaarheid. Hij wordt geboren daar waar wij mens durven zijn.
Dat deze dagen ons mogen helpen om meer elkaars medemens te worden, door stil te blijven staan bij het geschenk van het Leven, dat ons allen gegeven is, om niet. En is het maar even, bij het ontsteken van een kaars.
Een Zalig kerstfeest en een Gezegend nieuw jaar 2018!
In verbondenheid,
Claudia Theinert

vrijdag 14 april 2017

Dan zal ik leven

Vrolijke Paasdagen’, dat wordt me toegeroepen, vanuit etalages in de winkelcentra en supermarkten, ondersteund door bontgekleurde eitjes, allerliefste paashaasjes en kuikentjes.
'Vrolijke Paasdagen' : met deze wijn en deze gourmet-kruiden zeker geen probleem...

En tegelijkertijd:
God, mijn God, waarom heb je mij verlaten ?!’ Ook dát wordt me toegeroepen. Door wanhopige mensen in Syrië; verhongerende mensen in Afrika; bootvluchtelingen op de Middellandse zee; slachtoffers van terreur en dictatuur, veraf en dichtbij.
Vrolijke Paasdagen?

Vandaag:  Goede Vrijdag: een mens gaat zijn weg, eenzaam en verlaten, maar in alle oprechtheid, met een blijvend geloof in vermoede mogelijkheden. Kwetsbaar blijft hij mensen nabij en laat mij zien: Liefde openbaart zich in de kracht van kwetsbaarheid.
Deze kracht, die ons doet schreeuwen, doet ons óók opstaan en leven!
Dat is wat wij met Pasen gaan vieren: de kracht van kwetsbare liefde, die de dood overwint.
Theodore Roosevelt wijst in een toespraak, die hij gehouden heeft in 1910 aan de Sorbonne in Parijs, op de man in de arena:
Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen.
De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is; die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak; die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond…’


Pasen roept ons op de veilige comfortzone van toeschouwer-zijn te verlaten en in de 'arena' te stappen, daar waar het léven zich voltrekt.
We zijn dan kwetsbaar, ja, we kunnen uitgelachen worden, mensen kunnen met de vinger naar ons wijzen. Het kan zijn dat wij falen en vallen. Maar we staan weer op, geholpen door anderen in de arena, die net zoals wij durven blijven geloven in onze vermoede mogelijkheden.
En dan kan het gebeuren: de steen van het graf wordt weggerold.
Wanneer we de héle weg gaan, door alles heen echt en oprecht blijven geloven, met een kwetsbaar hart, dat zich durft te láten raken, dan ontdekken we dat dood, macht en geweld niet het laatste woord hebben:

Het zal in alle vroegte zijn als toen.

De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet -
wij zijn in bekenden veranderd.
…..
Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Dan zal er nieuw leven zijn.
Dan zullen wij leven.
(Huub Oosterhuis)


En dat nieuwe leven begint NU, daar waar wij voor het LEVEN kiezen.
Pasen begint waar ik ópsta, tegen alles in en opkom voor
het leven en ontdek dat ware kracht in kwetsbaarheid haar oorsprong vindt.

Dat wij allen wakker mogen worden van het eerste licht, alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
De wereld heeft ons opstaan nodig.
Ik wens u allen een GEZEGEND PASEN toe,
dat in ons allen een klein beetje opstanding mag gebeuren.

vrijdag 10 februari 2017

Kracht, liefde en bezonnenheid


Nu is de maand februari reeds begonnen, de dagen worden lichter en hier en daar tonen zich al de eerste kleine boodschappers van de lente, die er komen gaat.
Ik wil graag even stil blijven staan bij hetgeen mij en waarschijnlijk velen met beweegt en ter harte gaat.

Het lijkt wel de tijd van het ‘isme’ te zijn: populisme, racisme, radicalisme, fundamentalisme, egoïsme – deze verschijningsvormen ontmoeten we onontwijkbaar waar we ook gaan. Het zijn bewegingen cq houdingen en overtuigingen, die gedomineerd zijn door angst voor het vreemde, voor datgene wat anders is. Het draait om de constructie van een “wij” versus een “zij”.
Wat al deze ‘ismes’ teweegbrengen is scheuring en scheiding.
Ze zaaien angst en onrust. In plaats van ons mensen dichter bij elkaar te brengen verwijderen deze bewegingen ons van elkaar. 'De ene groep denkt dat hij beter is dan de andere: Het eigene is altijd goed, het andere altijd fout en angstaanjagend’ (J. van Hooydonk).
We worden met veel problemen en onzekerheden geconfronteerd die (terechte) angst kunnen oproepen.

Maar waar ik het meeste bang voor ben is dat wij ons van elkaar afwenden en ons in onszelf terugtrekken, persoonlijk en/of als volk en natie.
Waar ik het meeste bang voor ben is dat wij het respect voor elkaar verliezen en alles wat ons vreemd is of waar we ontevreden over zijn beginnen te haten.
Waar ik het meeste bang voor ben is dat wij ons zonder na te denken blindelings mee laten sleuren door beloftes en stellingen, die zekerheid en verandering beloven, terwijl ze ten diepste niets als hete lucht zijn.
Waar ik het meeste bang voor ben is dat wij niet meer in dialoog willen gaan, omdat de openheid ontbreekt om naar elkaar te luisteren en kritische woorden als leugen worden afgedaan.

Ik geloof niet in macht die verblindt, maar in de kracht van bezonnenheid die verbindt. Bezonnenheid betekent niet ‘niets doen’, maar het juiste doen, omdat mijn handelen dan voortkomt uit rustig nadenken, brede informatie en luisteren.
Handelen vanuit onbereflecteerde emoties creërt chaos en irritatie.

We leven in een complexe wereld, en wij kunnen de weg naar een goede toekomst alleen SAMEN vinden. In bezonnenheid, en in de kracht van een liefde, die de eigenliefde overstijgt en verder kijkt. Een liefde die óók oog heeft voor de ander - in respect en welwillendheid.
Het is een moeizame weg, maar de kracht hiervoor is ons gegeven. Het vraagt een lange adem, maar ook die is ons gegeven.
Dat wij ons in deze tijden durven laten leiden door kracht, liefde en bezonnenheid, dat wens ik ons allen van harte toe.
Zo overwinnen we tegenstellingen en de angst voor dat wat ons vreemd is.