dinsdag 16 oktober 2018

Thuiskomen in stilte - stilteweekend

In stilte thuiskomen ...
Zomaar er mogen zijn, en de stilte tot je laten spreken ...
Ruimte voor ontmoeting ...
Weer op adem komen ...
Durven zien wat er is in je leven ...
Wat er werkelijk toe doet ...


Hiervoor was er ruimte tijdens het stilteweekend in het bezinningscentrum 'Onder de Bogen' in Maastricht.


Zoals de hand die men voor de ogen houdt de hoogste berg voor ons verbergt, zo verhindert ons beperkte aardse leven ons de fantastische vergezichten en geheimen te zien waar de wereld vol van is. Wie in staat is deze hindernis - als een hand- van de ogen weg te nemen, zal de intense straling van de innerlijke wereld zien.’ (Rabbi Nachman 1772-1810)


Wij sporen u aan,
ontdek onder het bekende
het bijzondere
breng onder het dagelijkse
het onverklaarbare aan het licht.
Laat ieder ding
dat gewoon heet
u verontrusten.
(Bertold Brecht)